OMZETVERZEKERING

Omzetverzekering: denk vandaag al aan morgen

Stel: u hebt een eigen bedrijf en u krijgt een ongeval of ziekte waardoor u lange tijd buiten strijd bent. Niet alleen uw inkomen krijgt dan een zware knauw, ook de omzet van uw zaak zal waarschijnlijk fiks teruglopen. Met een omzetverzekering kunt u zich hier tegen beschermen.

Wat is nu het verschil tussen een Omzetverzekering en een polis gewaarborgd Inkomen? De Omzetverzekering zorgt er voor dat de omzet van uw bedrijf wordt veiliggesteld als de bedrijfsleider door ziekte of een ongeval niet kan werken. De polis Gewaarborgd Inkomen verzekert dan weer specifiek het loon van de zaakvoerder. Laten we deze verzekeringen even van naderbij bekijken.

  • Verschil Omzetverzekering en verzekering Gewaarborgd Inkomen

Een Omzetverzekering wordt vaak afgesloten door eenmanszaken of door kleinere KMO’s waar de rol van de bedrijfsleider cruciaal is. Het omzetverlies door arbeidsongeschiktheid van een sleutelfiguur kan een bedrijf immers flink in moeilijkheden brengen. Het principe is eenvoudig: wordt uw zaakvoerder ziek of krijgt hij een ongeval?  Dan betaalt Vivium aan uw vennootschap een bedrag dat het omzetverlies door die afwezigheid compenseert.

  • Zieke bedrijfsleider, ziek bedrijf

Dat bedrag is maximaal 60% van de omzet, na aftrek van handelsgoederen, grondstoffen en hulpstoffen (en na aftrek van een eventuele uitkering via de verzekering Gewaarborgd Inkomen). De hoogte van de uitkering hangt af van de graad van arbeidsongeschiktheid maar begint bij een arbeidsongeschiktheid van 25%. In dat geval ontvangt uw bedrijf ook 25% van het verzekerde bedrag. Daarna stijgt de uitkering mee met de graad van arbeidsongeschiktheid. Vanaf 67% ontvangt u het volledige bedrag.

  • Afhankelijk van de graad van arbeidsongeschiktheid

Bent u als zaakvoerder blijvend arbeidsongeschikt voor meer dan 25%? Dan mag u uw maandelijkse uitkering na twee jaar omzetten in een eenmalig kapitaal. Op die manier kunt u uw onderneming op dat moment verkopen of vereffenen, zonder uw tegemoetkoming te verliezen. Het staat u natuurlijk ook vrij uw rente-uitkering te behouden tot uw vijfenzestigste.

  • Een eenmalig kapitaal?

Dankzij de Omzetverzekering kan uw bedrijf (als begunstigde van deze verzekering) een deel van de lopende kosten blijven betalen. Bovendien zijn de premies van deze polis voor 100% fiscaal aftrekbaar als beroepskost. De uitgekeerde rente maakt in principe dan weer deel uit van de belastbare grondslag in de vennootschapsbelasting.

  • Premies 100% fiscaal aftrekbaar als beroepskost

Het is uiteraard perfect mogelijk om een Omzetverzekering aan te vullen met een polis Gewaarborgd Inkomen of omgekeerd. Op die manier is zowel uw zaak als uzelf optimaal beschermd. Het volgende voorbeeld toont het aanzienlijke verschil dat een verzekering Gewaarborgd Inkomen of een Omzetverzekering kan maken.

  • Omzetverzekering aanvullen met Gewaarborgd Inkomen

Peter (40 jaar) is notaris, hij woont samen met zijn partner, ze hebben geen kinderen. Zes jaar geleden bracht hij zijn activiteiten onder in een BVBA. Zijn jaarlijks belastbaar beroepsinkomen is 3.500 euro per maand. Na een afspraak bij een cliënt krijgt hij een zwaar ongeval. Een volledige revalidatie zal zowat negen maanden duren, schatten de dokters. Van het RIZIV krijgt Peter vanaf de tweede maand een bruto-uitkering van 896,22 euro per maand, een dramatisch verschil met de situatie voor het ongeval. Bovendien heeft zijn vennootschap geen omzet meer omdat hij de enige zaakvoerder is. De kosten blijven echter gewoon doorlopen.

 

Jaarlijks

Maandelijks

Inkomen voor het ongeval

42.000 euro

3.500 euro

Vervangingsinkomen RIZIV

10.754,64 euro

896,22 euro

Gelukkig sloot Peter zowel een Gewaarborgd Inkomen als een Omzetverzekering af. Bovendien verzekerde hij ook de omzet van zijn bvba voor een rente van 39.000 euro. Dat contract staat op naam van zijn vennootschap, die er ook de begunstigde van is. De financiële situatie ziet er dan meteen heel anders uit.

   

Jaarlijks

Maandelijks

Vervangingsinkomen

RIZIV

10.754,64 euro

896,22 euro

 

Gewaarborgd Inkomen

25.000 euro

2.083,33 euro

       

Verzekering Omzet

Omzetverzekering

39.000 euro

3.250 euro

Totaal

 

74.754,64 euro

6.229,55 euro

  • Cijfervoorbeeld

Goed om weten: u kunt de Omzetverzekering eenvoudig uitbreiden met een tweede zaakvoerder. Ook in een tweepersoonsvennootschap kan de afwezigheid van één zaakvoerder de omzet immers al flink doen dalen.

  • Omzetverzekering: ook voor twee zaakvoerders

 


Heeft u interesse en ontvangt u graag een vrijblijvende offerte op maat?

Neem contact met ons op door het formulier in te vullen
of bel met een van onze adviseurs: 02/380 15 45.Ook interessant voor u