OVER ONS

MISSIE

Als onafhankelijk financieel raadgever houdt A.D. Finance een sterke focus op het “pensioen”. Het gevolg hiervan is dat we er steeds van uit gaan dat het vergaren van een inkomen uit een actieve loopbaan op een bepaald moment stopt, en dat de middelen die gespaard worden/werden aan niet meer risico’s moeten blootgesteld worden dan nodig om de beoogde doelstellingen te bereiken. Dit om te vermijden dat de levensstandaard daalt in de periode na de actieve loopbaan. Hiervoor beschikt A.D. Finance over de nodige expertise.

Door de beschreven werkwijze kunnen negatieve verrassingen in de vermogensopbouw tot een minimum beperkt worden, en kan de cliënt zich concentreren op wat voor hem/haar het belangrijkste is.

Onafhankelijk en objectief advies over: 

  • Pensioen, sociaal recht, successierechten, 
  • Roerend en onroerend inkomen, 
  • Vermogensbeheer, 
  • Fiscale optimalisatie.

Het belang van onafhankelijk en objectief advies

Er is een groeiende vraag naar professionele en ervaren financiële adviseurs die zonder belangenconflicten onafhankelijk en objectief handelen om zo het belang van de cliënt voorop te stellen. Dit is mogelijk door samen te werken met solide en ervaren tussenpersonen die dezelfde professionele filosofie hanteren. Deze partnerships zorgen er bovendien voor dat alle aspecten van uw financieel advies vanuit de juiste hoek worden belicht.

Objectiviteit en transparantie

Alle voor- en nadelen van een geboden oplossing worden geanalyseerd samen met de cliënt om een oplossing op maat te verzekeren.

Openheid en opvolging

Bestaande cliënten komen op de eerste plaats. 

Door de constante interactie tussen cliënt en adviseur wordt tijdig ingespeeld op alle wijzigingen en noden die zich voordoen in uw financiële situatie.

Solide partners

In alle domeinen van haar financieel advies werkt A.D. Finance samen met betrouwbare en erkende partners om continuïteit en kwaliteit te garanderen.